Dezynfekcja

- jest to eliminacja drobnoustrojów
oraz ich przetrwalników.

Dwa podstawowe rodzaje dezynfekcji: