Deodoryzacja

Usługa deodoryzacji wykonywana jest zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.